۲۸ اسفند ۱۳۸۹

سال نو مبارک

بعضی سال ها بوی غصه می دهند؛ بوی رخوت، بوی ماندگی، بوی فرو رفتن در منجلاب یاس ها. بعضی سال ها از عشق خالیند.
بعضی سال ها بوی قصه می دهند. بوی قهرمان های بزرگ که همین نزدیکی ها کنارمان زندگی می کنند. مثل ما لباس می پوشند. مثل ما غذا می خورند اما دلی دارند بزرگ. عاشقانه زندگی می کنند و جاودانه می میرند. بعضی سال ها بوی آرزو میدهند.
سال قصه که برود. آرزوها که زمزمه شبانه بسترهایمان شود همه چیز از نو آغاز می شود.
سال قصه که برود، شک نکن، سال امید می آید.

بهار امیدمان مبارک