۲۷ شهریور ۱۳۹۸طی پنج سال گذشته بیست سری از دوره‌های نوشتن‌درمانی را برگزار کرده‌ام. در طول این بیست سری دوره گاه‌گاهی متوجه می‌شدم جای مباحثی خالی‌ست. مباحثی از حوزه فلسفه، روانشناسی جمعی، تفکر انتقادی و بالاخره فرهنگ. این مباحث کم‌کم جای خود را در سیلابس‌های دوره باز کرد و سر و شکل جدیدی به دوره‌ها داد. تصمیم گرفتم در شروع بیست و یکمین سری از دوره‌های  نوشتن‌درمانی تغییراتی در نام دوره‌ها و ساختار ارائه آنها ایجاد کنم تا بیشتر همسو با ایده متاخر من باشد. به سیاق گذشته برای اطلاع بیشتر از اینکه در این دوره‌ها چه می‌گذرد می‌توانید در جلسه معرفی دوره شرکت کنید و در صورت تمایل ثبت‌نام کنید.طی پنج سال گذشته بیست سری از دوره‌های نوشتن‌درمانی را برگزار کرده‌ام. در طول این بیست سری دوره گاه‌گاهی متوجه می‌شدم جای مباحثی خالی‌ست. مباحثی از حوزه فلسفه، روانشناسی جمعی، تفکر انتقادی و بالاخره فرهنگ. این مباحث کم‌کم جای خود را در سیلابس‌های دوره باز کرد و سر و شکل جدیدی به دوره‌ها داد. تصمیم گرفتم در شروع بیست و یکمین سری از دوره‌های  نوشتن‌درمانی تغییراتی در نام دوره‌ها و ساختار ارائه آنها ایجاد کنم تا بیشتر همسو با ایده متاخر من باشد. به سیاق گذشته برای اطلاع بیشتر از اینکه در این دوره‌ها چه می‌گذرد می‌توانید در جلسه معرفی دوره شرکت کنید و در صورت تمایل ثبت‌نام کنید.