دوره‌های آموزشی نوشتن ویژه نوجواناندوره داستان‌نویسی ویژه نوجوانان ، ١٣تا ١٨ سال ١٠ جلسه
طول دوره
نيمه خصوصي
شرایط کلاس
سه شنبه ها، ٦ تا ٨ عصر
زمان
رسالت 
مکان
١٢٠٠٠٠ تومان
شهریه
١٧ تیرماه
شروع دورهمحتوای آموزشی این دوره چیست؟
در این دوره آموزشی، داستان‌نویسی بر مبنای معرفی یک موقعیت داستانی، شناخت شخصیت‌های موقعیت و تعریف ماجراها صورت می‌گیرد. موقعیت‌های معرفی شده در کلاس اغلب برای نوجوانان آشناست و ریشه در زندگی روزمره و تجربیاتشان دارد. هر موقعیت یک مفهوم اخلاقی، قانونی یا فلسفی را در بر دارد. مثل حفظ محیط زیست، احترام به حریم خصوصی در زندگی آپارتمان‌نشینی، سوء تفاهم‌های خانوادگی یا حقوق شهروندی در شهر مثل رعایت حق تقدم در رانندگی و غیره. بعد از تعریف موقعیت داستانی، پرداخت شخصیت‌ها، بحث و گفتگو بر روی موقعیت‌های احتمالی به وجود آمده در داستان‌، نوشتن آغاز می‌شود. در ادامه در کلاس داستان‌ها خوانده می شوند و مورد بررسی قرار می‌گیرند، داستان‌های مشابه برای فهم بهتر مورد داستانی نوشته شده معرفی می‌شوند و به این ترتیب به نوجوان کمک می‌شود یک موقعیت داستانی را در شکل‌های مختلف ببیند و تجربه‌اش کند. در این شیوه علاوه بر آموزش غیرمستقیم مفاهیم داستان‌نویسی مثل طرح، زاویه‌دید، انتخاب راوی، به سه موردی که در قسمت قبل به آن اشاره شد نیز پرداخته می‌شود. 
جهت ثبت‌نام به آدرس  afshinnavid@ gmail.com ایمیل بزنید. 

دوره فن بیان و تفکر انتقادی ویژه کودکان، ٩ تا ١٢ سال 

٨ جلسه
طول دوره
نیمه خصوصی
شرایط کلاس
سه شنبه ها ١٠ تا ١١:٣٠
زمان
رسالت
مکان
١٢٠٠٠٠ تومان
شهریه
١٧  تیرماه
شروع دورهمحتوای آموزشی این دوره چیست؟

در این دوره آموزشی کودکان 9 تا 12 سال از طریق اجرای نمایش‌های کوتاه به بحث و گفتگو در مورد هشت مفهوم مرتبط با تجربیات گروه سنی خودشان می‌پردازند. در جریان گفتگو گام‌های اولیه تفکر انتقادی و فن گفتگو آموزش داده می‌شود. موضوعات مورد بحث در این دوره مفاهیم مرتبط با تجربیات فردی مثل ترس، احترام، حقوق فردی، دوستی و ... می‌باشد. 
برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به آدرس afshinnavid@gmail.com ایمیل بزنید. 

هیچ نظری موجود نیست: