۱۶ اسفند ۱۳۹۴

دوره‌های بهار 95- کارگاه فهم داستان (ویژه ادبیات روسیه)


می‌گویند اثر هنری از لحظه‌ای که آفریده می‌شود دیگر متعلق به خالقش نیست. چیزی‌ست معلق در جهان انسانی و هر کس به فراخور درک و نیازش، اثر خلق شده را به دنیای خودش دعوت می‌کند و آن را بخشی از دنیای خودش می‌سازد.
داستان‌ها می‌توانند بازی چندگانه‌ای با خواننده اثر بکنند. اول اینکه می‌توانند روایتی از یک دوره تاریخی را به نمایش بگذارند و با ارائه تصویری از یک زمان تاریخی به فهم دنیای انسانی در مکان و زمانی دیگر کمک کنند.
دوم اینکه می‌توانند با خلق یک دنیای متفاوت امکان کندن از دنیای واقعی و سیر کردن در جهانی دیگر را به وجود آورند و با این کار لذتی ذهنی ایجاد کنند. گاهی تحمل زندگی- آنطور که هست و آن‌طور که خودش را برای ما به نمایش می‌گذارد- آزاردهنده‌ است و چه چیز در چنین شرایطی لذت‌بخش‌تر از اینست که اثری بتواند ما را به دنیایی انسانی ببرد که در آن از مشکلات خاص ما خبری نباشد یا مشکلات در دست شخصی دیگر به چالش کشیده شود.
 سوم اینکه داستان‌ها مثل آینه جادویی ما را دعوت می‌کنند تا خودمان را در آن بنگریم. جدای از آنکه نویسنده داستان چه نوشته، هر کدام از ما به فراخور شخصیتمان، ضعف‌ها و قوت‌هایمان و نگاهمان به زندگی داستان را از زاویه‌ای خاص خودمان نگاه می‌کنیم و شخصیت‌های داستانی را متناسب با توانمندی‌ها و ضعف‌هایمان قضاوت می‌کنیم. به این ترتیب شاید داستان‌ها ابزاری باشند برای شناخت بهتر خودمان و کشف ارزش‌هایی که شاید در ناخودآگاهمان آنها را وضع و حاکم بر زندگی‌مان کرده‌ایم.


طرح درس کلی دوره

دوره داستان‌خوانی ویژه داستان‌های روسی با هدف ورود به هر سه بازی تنظیم شده است. برای این دوره شش داستان کوتاه در سه دوره زمانی 1905-1870، 1917-1905 و 1945-1917 در نظر گرفته شده است. در مورد هر داستان سه فعالیت انجام خواهد: نگاهی به شرایط اجتماعی دوره تاریخی، تحلیل و فهم شخصی داستان، طرح یک سوال و پاسخ به آن در قالب یک متن نوشتاری.


دستاورد این دوره

انتظار می‌رود در پایان دوره
·         شناخت مختصری از تاریخ روسیه در بازه زمانی ذکر شده به دست آورده باشید
·         به درک نسبتا خوبی از رابطه شرایط اجتماعی و خلق اثر رسیده باشید
·         حداقل شش اثر داستانی خوب را خوانده و تحلیل کرده باشید
·         لیست نسبتا جامعی از نویسندگان مهم روسی به خصوص نویسندگان داستان کوتاه در این بازه زمانی برای خودتان ساخته باشید
·         بتوانید در مورد داستان‌های دیگر بهتر فکر کنید، طرح سوال کنید و به درک عمیق‌تر از آن‌ها برسید
·         فقط خواننده متن ادبی نباشید و بتوانید در کنار خوانش داستان، متنی موازی تولید کنید
·         در تحلیل شخصی‌تان از شش داستان خوانده شده در کلاس به شناختی نسبی از خودتان و حساسیت‌های شخصی‌تان رسیده باشید.

شرایط شرکت در دوره

طول دوره: 10 جلسه
زمان: چهارشنبه‌ها 6 تا 8 عصر
شروع دوره: 18 فروردین
پایان دوره: 26 خرداد
ظرفیت: 12 نفر
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزتید: afshinnavid@gmail.com
ارسال یک نظر