۱۳ خرداد ۱۳۸۹

نيم پستك تبليغاتي

تهران انار ندارد را ببينيد.
ببينيد تا يك دل سير بخنديد.
ببينيد تا يك دل سير گريه كنيد.
ببينيد تا دلتان حسابي خنك شود
ببينيد تا دلتان براي خودتان كباب شود و ياد نسل سوخته و اين حرف‌ها بيفتيد.
ببينيد براي آنكه فقط متن نوشتاري روي فيلم را بشنويد.
ببينيد تا احساس كنيد خلاقيت عجب قدرت خارق‌العاده‌اي دارد.
ببينيد تا دريابيد حتي وقتي نمي‌شود نفس كشيد مي‌شود نفس كشيد مگر آنكه زير سنگ لحد باشيد و كار جدي جدي تمام شده باشد.
و ببينيد زيرا يك هنرمند خوب مرده‌اش به درد نمي‌خورد. كتابش به درد كتابخانه نمي‌خورد. فيلمش به درد آرشيو فيلم‌هايتان نمي‌خورد. يك هنرمند خوب بايد تشويق شود. بايد حمايت شود. بايد دوست داشته شود.
تمام سوپرماركت‌هاي فرهنگ دوستمان هم تهران انار ندارد را مي‌فروشند.
ارسال یک نظر